OÜ ENTEC EESTI

Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu avaliku väljapaneku teade

05.07.2010

Narva Linnavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 93 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering.

Üldplaneering koostatakse Narva linna osa üldplaneeringuna kehtiva Narva linna üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Planeeringu ala pindala on ca 597 ha. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava ning juurdevoolu kanaliga. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. KSH on Keskkonnaameti poolt heakskiidetud.


Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut.
Planeeringuga saab tutvuda alates 12. juulist kuni 06. augustini 2010 aadressil Peetri plats 5, ruum 301.

web by OK Interactive