OÜ ENTEC EESTI

Lavassaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

15.09.2010

Lavassaare valla üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Lavassaare Vallavolikogu 09.02.2010. a otsusega nr 2. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringuga määratakse valla üldised kasutamis- ja ehitustingimused.
 
Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Lavassaare Vallavolikogu (Pärna 4, Lavassaare, 87001 Pärnumaa), koostamise korraldaja on Lavassaare Vallavalitsus (Pärna 4, Lavassaare, 87001 Pärnumaa), koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, faks: 6177431, e-post: entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõjude strateegilise hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (Roheline 64, 80010 Pärnu). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.
 
Lavassaare valla üldplaneeringu algatamise otsusega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.09.2010 - 07.10.2010. a. Lavassaare Vallavalitsuses või veebilehel (www.lavassaare.ee) ning AS Pöyry Entec kontoris või veebilehel (www.entec.ee/).
 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel 23.09.2010 - 07.10.2010. a AS-le Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn või entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu ja üldplaneeringu eskiisi tutvustus toimub 11. oktoobril 2010. a kell 17.30 Lavassaare Vallavalitsuses.
web by OK Interactive