OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering

15.11.2010

Narva Linnavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 143 kehtestati Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneering. Maa-ala asub Kulgu ja Elektrijaama linnaosades piirnedes põhjast osaliselt Narva linna piiri ja Vaivara vallaga, Tallinn-Narva transiitraudteega, kirdest ja idast Kadastiku, Puuvilla ja Kulgu tänavatega, kagust ja lõunast Joala tänava ning juurdevoolu kanaliga. Planeeritava ala pindala on ca 597 ha.

Planeering täpsustab ja täiendab Narva linna üldplaneeringut. Planeering muudab kehtivat maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut maakasutustingimuste osas. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis kiideti heaks Keskkonnaameti poolt.

web by OK Interactive