OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Eesti Vabaõhumuuseumi detailplaneering

05.04.2012

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele 05.04.2012 nr 43 kehtestati Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistute ja lähiala detailplaneering Haabersti linnaosas.

Detailplaneeringuga nähakse ette 79,98 ha planeeringualal asuva Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumi ja selle lähiala kasutusvõimaluste mitmekesistamine ning Vabaõhumuuseumi tee 10 ja 12 kinnistutele ehitusõiguse määramine kokku kuni 11 uue maksimaaslelt 3 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ühiskondliku hoone ehitamiseks, kahe olemasoleva hoone laiendamiseks ning ühe hävinenud hoone taastamiseks täies mahus.  Planeeringualal paiknevad 18 hoonet säilivad olemasolevas mahus. Detailplaneeringuga on lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrgud.

Detalplaneering valmis koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga.

 

web by OK Interactive