OÜ ENTEC EESTI

Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälise käitlemise keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmine

20.06.2012

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile esitatud  Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälise käitlemise keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti poolt 20.06.2012 kirjaga nr HJR 6-7/12/8937-5.

Aruande heakskiitmisega kinnitas Keskkonnaamet ka KMH aruandes esitatud keskkonnanõuded leevendusmeetmete rakendamiseks jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälisel käitlemisel, seire teostamiseks keskkonnaseisundi jälgimiseks ning proovide võtmiseks kolde-põhjatuhast veendumaks, et tegemist on tavajäätmetega.

Keskkonnamõju hindamise aruanne koostati AS Entec Eesti poolt Eesti Energia AS tellimusel.

web by OK Interactive