OÜ ENTEC EESTI

Sõlmiti leping OÜ-ga Kohila Maja

11.01.2013

AS Entec Eesti ja OÜ Kohila Maja vahel sõlmiti riigihanke tulemusel konsultatsioonileping Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekti raames. Projekti eesmärgiks on vähendada lekkeid Hageri, Prillimäe, Salutaguse ja Sutlema asulate ühisveevärgist ning parandada tuletõrjevee kättesaadavust.
web by OK Interactive