OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Narva linna üldplaneering

24.01.2013

Narva Linnavolikogu otsusega 24.01.2013 nr 3 kehtestati Narva linna üldplaneering. ÜP algatati linnavolikogu poolt 15.05.2008. Planeeritava ala suurus oli ca 8 400 Ha. Samaaegselt üldplaneeringuga viidi läbi AS Entec Eesti poolt keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kehtestamisotsusega on võimalik tutvuda Narva linna kodulehel: http://narvaplan.ee/docs/otsus_2013-01-31_003_Uldplaneering.pdf

 

web by OK Interactive