OÜ ENTEC EESTI

Sõlmiti leping Toila Vallavalitsusega

02.04.2013

AS Entec Eesti ja Toila vallavalitsus sõlmisid lepingu Toila ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks. Arengukava koostatakse perioodile 2014...2017.
web by OK Interactive