OÜ ENTEC EESTI

Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

24.11.2009

Vaivara valla üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vaivara Vallavolikogu 28.02.2008. aasta otsusega nr 151. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. Üldplaneeringuga kaalutletakse, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks ning määratakse ehitus- ja maakasutusreeglid.

 

Üldplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Vaivara Vallavolikogu (Pargi 2, Sinimäe, 40101 Ida-Virumaa), koostamise korraldaja on Vaivara Vallavalitsus (Pargi 2, Sinimäe, 40101 Ida-Virumaa), koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2A, 11415 Tallinn; üldtelefon 6177430, entec.ee@poyry.com). Keskkonnamõjude strateegilise hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 02.12.2009 - 23.12.2009. a. Vaivara Vallavalitsuses ja Vaivara valla veebilehel ning  AS Pöyry Entec kontoris või AS Pöyry Entec veebilehel. Üldplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda Vaivara valla veebilehel.

 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab saata kirjalikult või e-maili teel ajavahemikul 02.12.2009 -23.12.2009. a. AS-le Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn või entec.ee@poyry.com).

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 12. jaanuaril 2010. a kell 16.00 Vaivara Vallavalitsuses.

web by OK Interactive