OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Haljala valla üldplaneering

31.05.2010

Haljala Vallavolikogu 18.05.2010 määrusega nr 10 kehtestati Haljala valla üldplaneering koos alljärgnevate lisadega:

  1. Haljala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne;
  2. Üldplaneeringu menetlustoimik.

Määrus jõustub 1. juunil 2010.

Planeeringuga saab tutvuda Haljala valla kodulehel http://www.haljala.ee/index.php?id=1252

 

web by OK Interactive