Uudised

 
18.04.2017 - Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimise tööprojekti koostamine
13.04.2017 - Väike–Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine
30.03.2017 - Mustjõe tn 40 jäätmejaama projekteerimine
20.12.2016 - Detailplaneeringu koostamine Saku alevikus
12.08.2016 - Entec koostab Karjaküla jäätmejaama rekonstrueerimisprojekti
15.06.2016 - Kehtestati Tori aleviku keskuse detailplaneering
01.10.2015 - Allkirjastati leping RMK-ga
25.09.2015 - Entec koostab Ülenurme valla üldplaneeringut
22.09.2015 - Kehtestati Metsapargi maaüksuse detailplaneering
12.06.2015 - Sõlmiti leping Kose Vesi OÜ-ga
Järgmised »