Kehtestati Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine"

26.11.2010

Kõrgessaare Vallavolikogu kehtestas 12. novembril 2010 määrusega nr 19 Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine". Töö valmis Kõrgessaare Vallavalitsuse koostöös ASiga Pöyry Entec (töö nr 859/08).

Üldplaneeringu materjalid asuvad Kõrgessaare Vallavalitsuses.