Kehtestati Laheranna 2, 3 ja 4 ning nendega külgneva Jõesuu puhkeala maaüksuse detailplaneering

01.07.2011

Jõelähtme Vallavolikogu kehtestas oma 29.06.2011 otsusega nr 202 Laheranna 2, 3 ja 4 ning nendega külgneva Jõesuu puhkeala maaüksuse detailplaneeringu.

Töö valmis koostöös Jõelähtme Vallavalitsuse ja Jõelähtme Arendusgrupp OÜ-ga.