Uus ärinimi AS Entec Eesti

29.02.2012

Alates 28.02.2012 on meie uueks ärinimeks AS Entec Eesti.

Nime muutus on seotud 2011 aasta lõpul toimunud muudatusest ettevõtte omanike  ringis. AS Entec Eesti on AS Pöyry Entec õigusjärglane ning endiseks jäid nii ettevõtte registrikood kui ka muud rekvisiidid.

Ettevõtte nime muutmine ei mõjuta mingil moel meie lepingulisi suhteid koostööpartneritega.

Täiendav informatsioon: Andres Piirsalu 50 19662