Eesti Energia AS Iru elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitiseväline käitlemine. Keskkonnamõju hindamise aruanne. Eelnõu avalikustamiseks.

13.03.2012

KMH aruanne ja programm on leitavad alammenüüst Dokumendid.