Kehtestati Tahkuranna valla üldplaneering

31.05.2012

Tahkuranna Vallavolikogu kehtestas 31.05.2012 määrusega nr 11 Tahkuranna valla üldplaneeringu.

Üldplaneering valmis Tahkuranna valla ja AS Entec Eesti koostöös. Planeeringuga on võimalik tutvuda Tahkuranna valla kodulehel.