Sõlmiti leping AS-ga ELVESO

12.12.2013

AS ELVESO ja OÜ Entec Eesti vahel sõlmisid lepingu Rae vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimistööde teostamiseks.