Sõlmiti leping Kohtla-Järve Linnavalitsusega

04.04.2013

Vastavalt riigihanke 139791 tulemustele sõlmiti leping Kohtla-Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamiseks.

Planeeringuala suuruseks on 76 ha.