Sõlmiti leping Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-ga

13.03.2014

Entec ja Horizon Tselluloosi ja Paberi AS sõlmisid lepingu Kehra uue tööstusjäätmete prügila tööprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks. Keskkonnamõju hindamise objektiks on Anija vallas Ülejõe külas Tuhamäe maaüksusele tööstusjäätmete prügila ja kompostimisala rajamine, käitamine ja sulgemine. Hinnatava tegevuse eesmärgiks on Kehra paberivabrikus tekkivate tööstusjäätmete nõuetekohane ladestamine prügilasse ja puidujäätmete ning reoveesette kompostimine sellest kasvupinnase tootmisega.