Sõlmiti leping Paldiski linnavalitsusega

18.08.2014

Vastavalt sõlmitud lepingule koostab Entec Paldiski linnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Arendamise kava koostatakse perioodile 2015-2026.