Entec koostab Tori aleviku keskuse detailplaneeringut

18.05.2015

Tori vallavalitsus ja Entec Eesti OÜ sõlmisid konsultatsioonilepingu Tori aleviku keskuse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu eesmärgiks on Tori aleviku keskuse arhitektuurne kujundamine, liikluse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse, haljastuse ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringuala suuruseks vastavalt detailplaneeringu algatamisotsusele on ca 20 ha.