Entec koostab Karjaküla jäätmejaama rekonstrueerimisprojekti

12.08.2016

Keila Vallavalitsus ja Entec Eesti OÜ sõlmisid lepingu Karjaküla jäätmejaama rekonstrueerimiseks. Lepingu sisuks on tasuvusuuringu ja projekteerimistööde teostamine. Ehitusprojektiga nähakse ette jäätmejaama laiendamine.