Tallinna RVP puhastusprotsessi massibilansi koostamine ning reoveesette käitluse tehnoloogia kontseptsiooni analüüs

27.07.2017

AS Tallinna Vesi ja Entec sõlmisid lepingu Tallinna reoveepuhastusjaama puhastusprotsessi massibilansi koostamiseks ning reoveesette käitluse tehnoloogia kontseptsiooni analüüsiks. Töö käigus analüüsitakse reoveepuhastustehnoloogia tervikprotsessi koostöös settekäitlusega. Samuti on töö üheks ülesandeks olemasolevate rajatiste ning seadmete dimensioneerimise kontroll. Töö tulemusel pakutakse välja võimalikud tehnoloogilised muudatused puhasti opereerimisel ning analüüsitakse muudatuste mõju reovee puhastamisele ja settekäitlusele. Töö läbiviimiseks on kaasatud alltöövõtjana Pöyry Finland Oy.