Kasutatav tarkvara

 

Projektide, planeeringute ja keskkonnamõjude hinnangute tänapäeva nõuetele vastavat taset aitab tagada järgnev tarkvara: