"VESI TULEB MAJJA KEERULISI TEID MÖÖDA", Andres Piirsalu, "Oma Maja" 03.04.2000

http://www.aripaev.ee/1661/new_eri_artiklid_166113.html