"ELUKESKKONNA KVALITEEDI MÄÄRAVAD PLANEERINGU KOOSTAMISES OSALEJAD", Kaur Lass, "Keskkonnatehnika" 5/2007

elukeskkond.pdf