"AEG TEHA TEADLIKKE VALIKUID. ARENDUSTEGEVUSEST TALLINNA ÜMBRUSE ELAMUEHITUSE NÄITEL", Kaur Lass, "Keskkonnatehnika" 5/2005

Planeeringud.pdf