Maastikuarhitektuur

 
Näiteid tehtud töödest:
Zoom
Saka tennise- ja mänguväljakute eskiisprojekti põhijoonis
Zoom
Saka tennise- ja mänguväljakute eskiisprojekti funktsionaalse tsoneerimise joonis
Failid:
Peispi looderanniku miljööväärtuslike alade määramise projekti tutvustus