Prügilate projekteerimine ja sulgemisprojektid

 


Entec Eesti OÜ on tegelenud mitme prügila projekteerimisega, milledest suurim oli Tallinna uue prügila infrastruktuuriala eel- ja põhiprojekti ning pakkumisdokumentatsiooni koostamine koos ehitamisaegse omanikujärelevalve teostamisega (2001-2002).

Jäätmemajandus