Keskkonnalubade taotlused

 

Keskkonnaluba on haldusmenetluse seaduse järgi riigi nimel antav haldusakt, millega antakse õigus kasutada loodusressurssi, lubatakse viia keskkonda saasteaineid ja jäätmeid ning arendada mingit määratletud tegevust seaduses sätestatud juhtudel. Keskkonnaluba on üldnimetus ja sinna alla kuulub ka saasteainete keskkonda viimine (näiteks keskkonnakompleksluba ja jäätmeluba).