OÜ ENTEC EESTI

Eesti Energia AS Iru elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitiseväline käitlemine. Keskkonnamõju hindamise aruanne. Eelnõu avalikustamiseks.

13.03.2012

KMH aruanne ja programm on leitavad alammenüüst Dokumendid.

web by OK Interactive