OÜ ENTEC EESTI

Entec koostab Keila linna üldplaneeringut

30.07.2018

Keila linnavalitsus sõlmis riigihanke tulemusel lepingu Enteciga Keila linna üldplaneeringu koostamiseks. Samaaegselt üldplaneeringuga viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH koostajaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Üldplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi erinevaid uuringuid ja kaasamisüritusi, mille kohta leiab täiendavat informatsiooni Keila linna kodulehelt.
web by OK Interactive