OÜ ENTEC EESTI

Konsultatsioon

OÜ Entec Eesti pakub konsultatsiooniteenust kõigis vasakus menüüs avanevates valdkondades.

Lisaks sealtoodule pakume ka lühiajalist keskkonna- ja planeerimisalast nõustamist järgnevas:

  • keskkonnaalaste lubade taotluste ettevalmistamine ja taotluste esitamise korraldamine;
  • keskkonnaalaste hangete pakkumisdokumentatsiooni koostamise nõustamine;
  • planeeringuvaidluste lahendamise alane nõustamine;
  • kehtivates planeeringutes ja seadustes olevate maakasutuspiirangute selgitamine investeerijale (näiteks ostetava maaüksuse kohta enne ostutehingu tegemist);
  • planeerimise ja projekteerimise lähteülesannete, detailplaneeringu eelsete eskiiside jms koostamine.
Failid:
Detailplaneeringu eelsete eskiiside koostamise teenuse esitlus
Kehtivates planeeringutes ja seadustes olevate maakasutuspiirangute selgitamise teenuse esitlus
web by OK Interactive